“Ezelstad” is een onafhankelijke en participatieve krant (gelanceerd door de vereniging dewey) die informatie verspreidt over Schaarbeek, met een focus op lokale middelen en knowhow, het buurtleven en het verenigingsleven.

Dewey is een Brusselse vereniging die ernaar streeft onafhankelijke informatie te bieden, gratis en op participatieve manier, over beperkte geografische gebieden (de Brusselse gemeenten). Haar doel is – via het maken en delen van lokale informatie – in de eerste plaats (1) het creëren van ontmoetingen en banden op lokaal vlak; en ten tweede (2) het tonen van de rijkdom en uitgebreidheid van lokale middelen en knowhow die vandaag niet gebruikt of verspild worden in een stad als Brussel (of het nu gaat om ambachtelijk werk, kunst, onderwijs, voeding, huisvesting, mobiliteit…).

Binnen de vereniging zetten we erop in dat het mogelijk is om de bewoners van een bepaalde buurt uit te nodigen om samen te beslissen wat over hun woonplaats gezegd dient te worden, en hen vervolgens aan te moedigen om samen informatie te produceren. We zijn vastbesloten dat deze informatie niet-commercieel en onpartijdig moet zijn: zij moet in essentie focuseren op lokale knowhow, lokale projecten, het buurtleven en het verenigingsleven.

schaerbeek_map copy8

Op 26 mei 2014 lanceert dewey in Schaarbeek een eerste lokaal informatieplatform genaamd “La Cité des Ânes / Ezelstad”. Het gaat voornamelijk over een website (www.ezelstad.be) en een trimesteriële papieren krant in een beperkte oplage. Op middellange termijn is dewey van plan om ookpublicaties over andere gemeenten op te starten. Parallel aan het werken met informatie, (co)organiseert de vereniging lokale evenementen met sociale doelstelling (vormingen, gezellige bijeenkomsten of ateliers).

Welke lijn ?

Enkele mensen hebben ons gevraagd naar de redactionele lijn van de krant. Ze kunnen deze krant onderbrengen bij initiatieven van lokale ontwikkeling zoals… de transitiesteden, de verdedigers van het recht op de stad, de stadslandbouwgroepen (zoals de stadsmoestuinen en Incredible Edible), de solidaire aankoopgroepen, de reparatiegroepen (Repair Café, Récup’ Art…), de groepen rond alternatieve financiering, de gemeenschappelijk wonen groepen, de zelfbouwgroepen en de lokale uitwisselingsgroepen (LETS).

Wie zijn wij?

Mathieu woont in Schaarbeek sinds 2012. Hij startte een wijkblog in oktober van datzelfde jaar (I love Meiser), wat hem het idee gaf om het project dewey op te zetten in november 2013. Na zijn studies – waarbij hij met name LETS-groepen heeft bestudeerd – werkte hij in de sector van duurzame ontwikkeling (FIDO) en deed daarna sociologisch onderzoek (Universiteit van Namen). Hij richt zich momenteel op het onderwijs.

Habiba woont in Schaarbeek sinds 2005. Ze werkt als maatschappelijke assistente in de psychiatrie en als sofroloog. Ze heeft meerdere workshops sofrologie geleid in de buurt Brabant-Groen. Momenteel werkt ze als vrijwillige bij de « Gerbe » (geestelijke gezondheidszorg) en is ze lid van de « Groep Zonder Naam » (voor een dialoog tussen Arabieren en Joden). Ze heeft altijd interesse gehad in het leven van haar buurt en zijn bewoners. Ze is verzot op kruiswoordraadsels en een echte taalliefhebster..

Marie-Gabrielle woont in Schaarbeek sinds 2011. Ze heeft o.a. in de sector van uitgeverij gewerkt als graficus en web designer. Marie-Gabrielle voelde zich aangesproken door dit project van lokale pers en wou haar ervaring als graficus ter beschikking stellen van de VZW.

Jennifer heeft bijna altijd in Schaarbeek geleefd. Saxofonist en socioloog – en goochelaar in haar vrije tijd – ze ontwikkelt diverse kunstprojecten (muziek, theater, schrijven… ). Ze is ook goed geworteld in het sociale leven van haar buurt, passionele ontmoetingen en ontdekkingen, ze werd onmiddellijk verleid door het dewey project .

Shanthuru woont in Schaerbeek sinds 2013. Oorspronkelijk gediplomeerd in visuele communicatie, heeft hij in twee continenten gewoond (Asië en Europa). In Indië, heeft hij in de publiciteit sector en film sector gewerkt. Hij is nu de trotse papa van een zoon, en woont in België met zijn familie. Hij werk ook als vrijwilliger voor Belgian Senior Consultant. Hij houdt van deze stad – de bijzondere diversiteit van de talen en architectuurstijlen – en hij voelt zich thuis in Schaarbeek.

_

CC-BY-SA (1)